Site Information

 Loading... Please wait...

Envy Collection

 • Enigma Set
  lei 1.079,50

 • EMI-420 black mini iron, three-quarter view.
  lei 172,72

 • EMI-420 white mini iron, three-quarter view.
  lei 172,72

 • ESI-450 black straight iron, three-quarter view.
  lei 686,56

 • ESI-450 white straight iron, three-quarter view.
  lei 686,56

 • ENV Premium Silicone Clips 4pk
  lei 51,82

 • Scissors for hair cutting
  lei 557,02

 • Scissors for hair cutting
  lei 557,02

 • Scissors for hair cutting
  lei 557,02

 • Envy Vibe 40-tooth thinner. Scissors for hair cutting
  lei 600,20

 • Kenchii Vibe swivel 5.5-inch scissor. Scissors for hair cutting
  lei 600,20

 • Envy Vibe Swivel 6-inch stylist scissor. Scissors for hair cutting
  lei 600,20

 • Scissors for hair cutting
  lei 755,65

 • Scissors for hair cutting
  lei 755,65

 • Scissors for hair cutting
  lei 557,02

 • Scissors for hair cutting
  lei 557,02

 • Scissors for hair cutting
  lei 557,02

 • Kenchii Pink Enigma® 6-inch scissor.
  lei 600,20

 • Kenchii Pink Enigma® 6-inch scissor.
  lei 600,20

 • Kenchii Pink Enigma® 5.5-inch scissor.
  lei 600,20